II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kraków na przestrzeni dziejów - sakralna historia miasta"

Zdjęcie użytkownika Sekcja Miłośników Miasta Krakowa KNHS UJ.

 

Szanowni Państwo, prezentujemy program obrad Konferencji naukowej: Kraków na przestrzeni dziejów - sakralna historia miasta

DZIEŃ 1 – 9 LISTOPAD 2017. Sala 17, COLLEGIUM WITKOWSKIEGO.

13:15 – otwarcie konferencji powitanie uczestników.

13:30-14:30 – Wykład inauguracyjny prof. Stanisława Sroki: Krakowskie pamiątki po świętej królowej Jadwidze.

I PANEL, 14:35-15:35
1. mgr inż. Monika Izabella Dębowska (UJ) - Niewidzialne miasto. Sacrum w tkance miejskiej Krakowa.
2. o. Paweł Bielecki (KTFPPD) - Miejsce klasztoru dominikanów i kościoła Świętej Trójcy w przestrzeni miejskiej Krakowa w średniowieczu.
3. mgr Tomasz Gwiazda - (Nie)znany widok XVII-wiecznego Krakowa.

15:35-15:50 Dyskusja

15:50- 17:30 – Historyczny spacer pt. "Kraków - miasto cudów. Obrazy, rzeźby i figury czczone przez krakowian" pod kierunkiem mgr. Piotra Kapusty.

17:30-18:40 – Przerwa obiadowa.

II PANEL, 18:40-19:40
1. Marcela Chruściak (UJ) - Ikonograficzne przedstawienia w księgach Bractwa Najświętszego Odkupiciela przy kościele Najświętszej Marii Panny w Krakowie istniejącym.
2. mgr Agnieszka Chorabik (UJ) - Epitafium biskupa Pawła Piaseckiego w kościele opackim w Mogile.
3. mgr Anna Krzemińska (AI) - Konfesjonały Krakowa - forma i ikonografia.
19:40-19:55 – Dyskusja
20:00 – Zamknięcie I dnia obrad.

DZIEN 2 – 10 LISTOPAD 2017. Sala Bobrzyńskiego, Collegium Maius.

9:00- otwarcie konferencji i przywitanie uczestników w drugim dniu obrad.

III PANEL, 9:10-10:10
1. mgr Justyna Gałuszka (UJ) - Kraków i katedra wawelska jako przestrzeń sakralna ceremonii państwowych na przykładzie pogrzebu Zygmunta III Wazy i koronacji Władysława IV.
2. mgr Paulina Kowalczyk-Matys (UJ) -,,Nieistniejące” sacrum – cmentarzyska ludności kultury łużyckiej na terenie dzisiejszego Krakowa.
3. mgr Marlena Bodo (UJ) - Kategorie śmierci w okupowanym Krakowie (1939-1945).

10:10-10:25 – Dyskusja.

10:25-10:35 – Przerwa kawowa.

10:35- 12:10 – Zwiedzanie Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie.

IV PANEL, 12:10- 13:10
1. Sara Kusz (UJ) - Święci i błogosławieni związani z Krakowem w poezji Anny Libery „Krakowianki” (1805-1886).
2. dr Bożena Leszczyńska (UMCS) - „Kraków, nadzieją naszą! Pokąd jeden kamyczek Krakowa pozostanie, nie zaginie nowej Polski nadzieja”. Ukochane miasto ks. Karola Antoniewicza SJ (1807-1852) w jego życiu i twórczości.
3. dr Małgorzata Rabęda (AP) - Kraków w życiu oraz w przestrzeni poetyckiej Karola Wojtyły/Jana Pawła II.

13:10-13:25 – Dyskusja.

13:25-15:00 – Przerwa obiadowa.

V PANEL, 15:00-15:40
1. mgr Piotr Kapusta (UJ) -. Działalność nowohuckich księży w stanie wojennym w świetle artykułów w pismach drugoobiegowych.
2. mgr Marcin Sanak (UJ) - Duszpasterz, społecznik, konserwator. Działalność o. Adama Studzińskiego OP (1911–2008) na terenie Krakowa.
15:40-15:55 – Dyskusja.
16:00 – Podsumowanie II dnia obrad.