XI Krakowskie Spotkania Starożytnicze

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich studentów i doktorantów do udziału w najnowszej konferencji organizowanej przez Sekcję Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KNHS UJ, Sekcję Archeologii Śródziemnomorskiej KNSA UJ oraz Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ - tym razem będziemy rozmawiać o morzach i rzekach ;) (poniżej informacje z plakatu, w tym link do rejestracji)

θάλαττα! θάλαττα! Morza i rzeki w starożytnym świecie

15 - 16 III 2019 (piątek - sobota)

Zakres:
chronologiczny: od pierwszych cywilizacji do VII wieku n.e.
geograficzny: Europa, Afryka, Azja

Tematyka:
komunikacja, transport i szlaki handlowe
szkutnictwo, infrastruktura portowa i sztuka żeglarska
ludzie morza (kupcy, piraci, żeglarze)
floty wojenne, operacje morskie i rzeczne
znaleziska podwodne
morza i rzeki w ikonografii
obraz w literaturze i poezji
wierzenia
symbolika

Udział:

udział w konferencji jest otwarty dla studentów, absolwentów i doktorantów historii, archeologii, filologii klasycznej, orientalistyki oraz innych kierunków.
wystąpienie powinno zająć 15 minut. Po każdych 3 referatach jest przewidziana 20 minutowa dyskusja.

do 10 lutego 2019 należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, wraz z abstraktem (1500 znaków, ze spacjami) oraz bibliografią. Dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduqpPjerVaYgszNg9zZfIEwWGRgMV4uNTyNFrkhpOPIiUpRw/viewform

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo selekcji zgłoszonych abstraktów. Aplikujący zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu referatów do 21 lutego 2019.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Należy ją wnieść do dnia 9 marca na numer konta, który zostanie podany osobom zakwalifikowanym. Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu.