650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich

Wydział Historyczny UJ, Koło Naukowe Historyków Studentów UJ oraz Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ zapraszają na interdyscyplinarną studencko-ekspercką konferencję naukową pt.

650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauka i sztuka w kręgach uniwersyteckich

Kraków, 13–14 listopada 2014 r.

Celem konferencji jest przede wszystkim próba przybliżenia studentom dziejów naszej Almae Matris, podkreślenia roli w kształtowaniu kultury i nauki, tak polskiej, jak i europejskiej. Pragniemy też, poprzez zaangażowanie w projekt dużej liczby studentów i doktorantów, zwrócić uwagę na rangę Jubileuszu oraz zachęcić do czynnego uczestnictwa w życiu uczelni.

Podczas obrad wysłuchamy referatów i wykładów poświęconych dziejom nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz także innych uczelni Starego Kontynentu. Ramy chronologiczne wystąpień są szerokie – obejmują okres od powstania pierwszych studiorum generalium aż po wiek XX. Obradom towarzyszyć będą pokazy w Archiwum UJ, wyjście do Muzeum UJ w Collegium Maius, zwiedzanie budynków uniwersyteckich oraz kiermasz książek. Po konferencji planowane jest wydanie tomu zawierającego najlepsze artykuły pokonferencyjne.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy historyków, historyków sztuki, literaturoznawców, historyków filozofii oraz kulturoznawców – począwszy od studentów studiów licencjackich, poprzez magistrantów i doktorantów, aż po pracowników naukowych.
Proponowana tematyka wystąpień:

  1. początki średniowiecznych uniwersytetów – geneza, fundacja, organizacja,
  2. znaczenie uniwersytetów dla polityki państw, w których powstały,
  3. funkcjonowanie poszczególnych wydziałów,
  4. sylwetki nauczających,
  5. fundacje na rzecz uniwersytetów,
  6. kariery absolwentów, pozycja uczonych w poszczególnych państwach,
  7. życie codzienne społeczności akademickiej (nauczanych oraz nauczających),
  8. architektura uniwersytecka,
  9. ikonografia uniwersytetów,
  10. symbole uniwersyteckie oraz insygnia rektorskie,
  11. ceremoniał akademicki i jego symbolika,
  12. rola Kościoła i papiestwa w dziejach uniwersytetów,
  13. muzea uniwersyteckie,
  14. manuskrypty i starodruki w zbiorach uniwersyteckich.

Zgłoszenia w języku polskim lub angielskim prosimy wysyłać na formularzu elektronicznym dostępnym tutaj do 5 października 2014 r.

 

Linki:

Oficjalna strona.

Fanpage na Facebooku.

Wydarzenie na Facebooku.

Data opublikowania: 26.08.2014
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka