Walne Zebranie Członków Koła 7 VI 2018 r.

Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków KNHS UJ na Walne Zebranie (sprawozdawczo-wyborcze), które odbędzie się 7 VI br. w Auli im. Ks. Józefa Tischnera w Collegium Witkowskiego! Poniżej prezentujemy plan Walnego Zebrania.

 

Część organizacyjna:
1. Rejestracja uczestników Walnego Zebrania 
2. Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie zaproszonych gości
3. Wyznaczenie protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej 


Część uroczysta:
6. Przemówienie Kuratora Koła Prof. Zenona Piecha 
7. Wręczenie odznak zasłużonym członkom Koła 
Część sprawozdawcza:
8. Sprawozdanie z działalności Prezesa i Zarządu Koła w roku akademickim 2017/2018
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku akademickim 2017/2018
10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego 
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu KNHS UJ

 

Część wyborcza:
12. Przedstawienie kandydatów na Prezesa Zarządu KNHS UJ
13. Pytania do kandydatów na Prezesa Zarządu KNHS UJ
14. Wybór Prezesa Zarządu KNHS UJ
15. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej KNHS UJ
16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej KNHS UJ
17. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego KNHS UJ
18. Wybór Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego KNHS UJ

 

Część podsumowująca:
19. Wolne wnioski 
20. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

Prezes Zarządu wraz z Zarządem Koła Naukowego Historyków Studentów UJ

Kinga Trzcińska