XII Ogólnopolska Sesja Mediewistyczna: „Między sacrum a profanum. Źródła i funkcjonowanie średniowiecznego ceremoniału"

5-7 grudnia 2013 r. miała miejsce XII Ogólnopolska Sesja Mediewistyczna pt.: „Między sacrum a profanum. Źródła i funkcjonowanie średniowiecznego ceremoniału".

Data opublikowania: 06.05.2014
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka