Objazd naukowy po Małopolsce

Projekt odbył się w dniach 25- 26 kwietnia 2014 r. zgodnie z planem. Odwiedzono wszystkie miejscowości, jakie planowano odwiedzić, zwiedzając w nich najważniejsze zabytki z okresu średniowiecza.

Uczestnicy objazdu mogli się więc zapoznać z cennymi zabytkami z pierwszych wieków istnienia państwa polskiego, jak kościół św. Mikołaja i zagadkowa misa w Wiślicy, ważnymi dla ideologii władzy czasów Kazimierza Wielkiego zespołami heraldycznymi w Wiślicy, Stopnicy i Sandomierzu, malarstwem i rzeźbą gotycką w muzeach w Tarnowie i Sandomierzu, unikatową w skali europejskiej romańską płytą orantów w Wiślicy, oraz rycerskimi zamkami w Nowym Wiśniczu i Dębnie.

Wszyscy uczestnicy objazdu wygłosili referaty na temat odwiedzanych miejsc, przygotowane przez nich z pomocą bibliograficzną doktora Andrzeja Marca. Referaty były również na bieżąco komentowane i zaopatrywane w merytoryczne uwagi tegoż pracownika naukowego.

Część referentów stanowili studenci pierwszego roku studiów licencjackich, którzy mogli dzięki objazdowi podjąć pierwsze próby pracy naukowej i prezentacji wyników swoich badań na forum innych studentów.

Data opublikowania: 18.05.2014
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka