Ogłoszenie w sprawie Walnego Zebrania Członków KNHS UJ

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Koła Naukowego Historyków Studentów UJ. Udział w Walnym Zebraniu jest okazją do zapoznania się z podsumowaniem działalności Koła od lipca 2013 r. po dzień dzisiejszy. W trakcie zebrania podsumowujemy ubiegły rok pracy, nagradzamy zasłużonych członków Koła oraz wybieramy nowe władze KNHS UJ. Po obradach tradycyjnie odbywa się spotkanie towarzyskie. 

Plan Walnego Zebrania: 

Część organizacyjna:

1. Rejestracja uczestników Walnego Zebrania.

2. Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie zgromadzonych gości.

3. Wyznaczenie protokolanta.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

Część uroczysta:

6. Przemówienie Kuratora Koła prof. dra hab. Zenona Piecha.

7. Przemówienie p.o. Kuratora Koła w roku akademickim 2013/2014 dra Andrzeja Marca.

8. Wręczenie odznak zasłużonym członkom Koła.

Część sprawozdawcza:

9. Sprawozdanie z działalności Koła i Zarządu w roku akademickim 2013/2014.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Koła w roku akademickim 2013/2014.

11. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.

12. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Prezesowi Zarządu KNHS UJ.

Część wyborcza:

13. Przedstawienie kandydatów na Prezesa Zarządu KNHS UJ.

14. Pytania do kandydatów na Prezesa Zarządu KNHS UJ.

15. Wybór Prezesa Zarządu KNHS UJ.

16. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej KNHS UJ.

17. Wybór członków Komisji Rewizyjnej KNHS UJ.

18. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego KNHS UJ.

19. Wybór Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego KNHS UJ.

Część podsumowująca:

20. Wolne wnioski.

21. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

 

 Wydarzenie na Facebooku.

Punktacja działalności w KNHS UJ obowiązująca w roku akademickim 2013/2014 znajduje się tutaj.

Data opublikowania: 18.05.2014
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka