Societas Historicorum w roku akademickim 2013/14

W mijającym roku akademickim wydanych zostało 5 numerów czasopisma KNHS UJ „Societas Historicorum". Niewątpliwie istotnym wydarzeniem była zmiana szaty graficznej przeprowadzona przez nową redakcję periodyku, a także wprowadzenie kilku nowych działów. Warto zaznaczyć, że dużym zainteresowaniem wśród czytelników cieszyły się wywiady z pracownikami naukowymi Instytutu Historii UJ, a także komentarze do studenckich tekstów, przygotowane także przez tychże pracowników. Oczywiście przyczyniło się to do scementowania społeczności instytutu, a także do ożywienia dyskursu historycznego wśród samych studentów (zaczęły pojawiać się artykuły nawiązujące do tekstów z poprzednich numerów i polemizujące z nimi). W czerwcu ukazał się numer specjalny, poświęcony tematyce wojennej, związany z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej.

Podjęta została również współpraca z Kołem Naukowym Edytorów UJ, która polega na przeprowadzaniu przez zespół edytorski korekty tekstów w czasopiśmie. Warto również nadmienić, że przy innymi z nowych działów, który poświęcony jest polskim pisarzom z okresu XIX wieku, redakcja współpracuje z Kołem Naukowym Komparatystów UJ. 

Jak widać, mijający rok akademicki okazał się sporym sukcesem dla „Societasa", lecz nie mógłby on mieć miejsca, gdyby nie aktywność studentów, którzy nadesłali imponującą liczbę tekstów, z których trzeba było wybrać te najlepsze. Konkurencja niewątpliwie przyczyniła się do wzrostu jakości artykułów w czasopiśmie, które co raz częściej jest czytane nie tylko przez samych studentów, lecz także przez pracowników Instytutu Historii UJ.

Data opublikowania: 21.05.2014
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka