Sprawozdanie merytoryczne z konferencji międzynarodowej „All Quiet on the Eastern front? World War I in Central and Eastern Europe in the experience of soldiers, social groups and local communities"

W dniach 23 – 25 października br. w Instytucie Historii UJ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa o charakterze warsztatów badawczych pod tytułem All Quiet on the Eastern front? World War I in Central and Eastern Europe in the experience of soldiers, social groups and local communities. Konferencja zorganizowana została przez Koło Naukowe Historyków Studentów UJ przy wsparciu Instytutu Historii UJ. Do organizacji warsztatów udało się pozyskać wielu partnerów. Oprócz Towarzystwa Doktorantów UJ były to: Urząd Miasta Krakowa, Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego "Bratniak", Archiwum Narodowe w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa „Nila" oraz Małopolska Organizacja Turystyczna. W konferencji w charakterze prelegentów udział wzięło 15 badaczy:

 1. Laurence Cole (University of Salzburg),

 2. John Fahey (Purdue University),

 3. Jovana Knezevic (Stanford University),

 4. Michał Wilczewski (University of Illinois at Chicago)

 5. Giuseppe Motta (Sapienza University of Rome),

 6. Drew Burks (University of Kansas),

 7. Daniel Bubenik (Charles University in Prague),

 8. Martina Halamová (University of South Bohemia in České Budějovice),

 9. Bohumil Jiroušek (University of South Bohemia in České Budějovice),

 10. Matthew Phillips (St Mays College of Maryland),

 11. Oksana Dudko (Center for Urban History of East Central Europe),

 12. Sławomir Kułacz (Uniwersytet Gdański),

 13. Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński),

 14. Kamil Ruszała (Uniwersytet Jagielloński),

 15. Bartosz Ogórek (Uniwersytet Jagielloński).

Ponadto dwóch badaczy wygłosiło wykłady mistrzowskie (keynotes):

 1. Maciej Górny (Instytut Historii PAN),

 2. Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński).

Zgromadzonych uczestników konferencji powitał Dyrektor Instytutu Historii UJ Sławomir Sprawski jednocześnie otwierając obrady pierwszego dnia warsztatów. Tegoż dnia miały miejsce trzy panele tematyczne - City and region; Life under occupation oraz War – the aftermath. Ostatni panel oraz wykład mistrzowski autorstwa Macieja Górnego pt. Racial Anthropology on the Eastern Front, 1912 to mid-1920s odbyły się w przestrzeni Muzeum Armii Krajowej, które było jednym z partnerów wydarzenia. Drugi dzień konferencji rozpoczął się od warsztatów archiwalnych przeprowadzonych w siedzibie Archiwum Narodowego w Krakowie przy ul. Siennej przez pracownika ANK Aleksandra Korolewicza. Następnie w Instytucie Historii UJ odbyły się kolejne trzy panele: Oh, what a literary war!; People at war oraz Culture, social life and war, a po nich drugi wykład mistrzowski autorstwa Michała Baczkowskiego pt. Poles in the Austro-Hungarian Army during the First World War. Wykład ten zgromadził sporą publiczność, gdyż stanowił również zamknięcie Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Podbój i jego skutki w XX wieku". Trzeciego dnia konferencji odbył się objazd naukowy po miejscach najmocniej związanych z pierwszowojennym dziedzictwem Małopolski. Uczestnicy mieli okazję odwiedzić dawne pole bitwy z czasów operacji łapanowsko-limanowskiej oraz bitwy gorlickiej jak również pozostałości po walkach, a więc szereg cmentarzy wojennych, Muzeum Regionalne w Gorlicach, a także cerkiew w Kwiatoniu, nawiązującą do historii terenów zamieszkałych przez Łemków.

Data opublikowania: 30.10.2014
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka