Sprawozdanie z XIII Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Mediewistycznej „Polityka w średniowieczu. Praktyka – teoria – mechanizmy"

Jak co roku od kilkunastu lat, tej zimy do Krakowa na ulicę Gołębią zjechali młodzi badacze średniowiecza z całego kraju. W dniach od 7 do 9 stycznia 2015 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się XIII Ogólnopolska Studencka Sesja Mediewistyczna „Polityka w średniowieczu. Praktyka – teoria – mechanizmy".
Konferencja rozpoczęła się wykładem inauguracyjnym dr hab. Wojciecha Drelicharza „Dziejopisarstwo w służbie Królestwa Polskiego XIV – XV w."., który wzbudził wielkie zainteresowanie. Po burzliwej i długotrwałej dyskusji nastąpił pierwszy z paneli studenckich, które stanowiły, jak zwykle, główną część konferencji. W tym roku wysłuchaliśmy 31 referatów podczas 10 paneli. Każdy z nich składał się z 3 lub 4 zbliżonych tematycznie referatów, po którym następowała dyskusja. Niejednokrotnie była równie ożywiona, jak ta po wykładzie inauguracyjnym. Wiele razy brali w niej udział również i słuchający referatów pracownicy naukowi Instytutu Historii UJ.
Na gości czekały jednak nie tylko studenckie referaty. W czasie konferencji odbyły się bowiem dwie debaty specjalne. Pierwszą z nich zorganizowano pod auspicjami Kongresu Młodych Mediewistów Polskich. Jej tematem brzmiał Współczesne problemy mediewistyki polskiej oczami młodych badaczy. W jej ramach debatowali studenci i doktoranci z różnych polskich uczelni. Podczas konferencji odbył się również panel ekspercki. O władzy w średniowieczu z różnych punktów widzenia debatowali pracownicy naukowi Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UJ - dr Andrzej Marzec i dr  Marcin Starzyński - oraz dr Maciej Zdanek, przedstawiciel Archiwum UJ.
Uczestnicy konferencji korzystali również z faktu, że odbywa się ona w historycznymi mieście. Drugiego dnia konferencji, rankiem, uczestnicy konferencji zwiedzili nagrobki królewskie w katedrze wawelskiej- oprowadzał dr hab. Zenon Piech. Trzeciego dnia czekał zaś na chętnych pokaz archiwalny w III Oddziale Archiwum Narodowego w Krakowie.
Jest absolutnie pewne więc, że konferencja osiągnęła swoje zamierzone cele, powiększając wiedzę historyczną i umiejętności warsztatowe wszystkich jej uczestników.

Data opublikowania: 15.01.2015
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka