Sprawozdanie z warsztatów „Stanisław Cat-Mackiewicz – życie i twórczość"

W piątek 23 stycznia 2015 r. odbyły się warsztaty „Stanisław Cat-Mackiewicz  życie i twórczość", zorganizowane we współpracy z Wydawnictwem „Universitas". Opiekę naukową nad warsztatami objęła Komisja profesorska, w skład której weszli: prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (Przewodniczący), dr hab. Michał Baczkowski, prof. UJ; i dr hab. Janusz Pezda. Warsztaty zostały podzielone na 3 panele, w których zaprezentowano łącznie 8 referatów. Po ostatnim panelu nastąpiła krótka debata pt. „Czy potrzebujemy dziś myśli Stanisława Cata-Mackiewicza?". Wydawnictwo „Universitas" ufundowało 3 książki Stanisława Cata-Mackiewicza z serii "Pism wybranych", które stanowiły nagrody dla najlepszych referentów. Książki otrzymali: p. Elwira Brodecka, p. Jan Grabowski i p. Konrad Januszewski. Równolegle z warsztatami odbył się kiermasz książek zorganizowany przez Wydawnictwo „Universitas".

Data opublikowania: 27.01.2015
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka