Władze

Prezes Zarządu KNHS UJ -  Rafał Swakoń

Wiceprezes ds. organizacyjnych - Patrycja Pakuła

Wiceprezes ds. naukowych - Krzysztof Pięciak

Sekretarz Zarządu - Krzystof Ziomek

Skarbnik ds. RKN - Adam Szczepaniec

Skarbnik ds. innych funduszy - Mikołaj Pach

Bibliotekarz - Grzegorz Ostafin

 

Komisja rewizyjna

Justyna Gałuszka

Natalia Olszewska

Igor Wesołowski