Sekcje

w Kole działa 18 takich sekcji, w których każdy student może znaleźć coś dla siebie. Część z nich to sekcje epokowe:

 • Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej: przewodniczący Piotr Wiesner  (piotr.wiesner@gmail.com )

 • Sekcja Mediewistyczna: przewodniczący Arkadiusz Siwko

 • Sekcja Historii Nowożytnej: przewodniczący Adam Latos (alatos@poczta.onet.pl)

 • Sekcja Historii XIX wieku: przewodniczący Piotr Matura (matura.piotr@gmail.com)

 • Sekcja Historii Najnowszej: przewodnicząca Tomasz Korban (tomek.korban@gmail.com)

 

Zaś część to sekcje terytorialne:

 • Sekcja Miłośników Miasta Krakowa: przewodnicząca Remigiusz Gołuch

 • Sekcja Historii Kresów Wschodnich: przewodniczący Michał Miłowski (michal.milowski@wp.pl)

 • Sekcja Historii Orientu: przewodnicząca Katarzyna Mazurek (katmaz95@gmail.com)

 

Istnieją także sekcje zajmujące się konkretnymi działami historii takie jak:

 • Sekcja Historii Wojen i Wojskowości: przewodniczący Michał Balogh (mfb1806@gmail.com)

 • Sekcja Historii Społeczno-Gospodarczej: przewodniczący Michał Majer (m.majer3@wp.pl)

 • Sekcja  Nauk Pomocniczych Historii: przewodnicząca Patrycja Grempka (grempka.patrycja@gmail.com)

 • Sekcja  Historii Sportu: przewodniczący Michał Amarowicz (amar_tibia@o2.pl)

 • Sekcja  Archiwistyki: przewodnicząca Iga Okulska (iga.okulska@onet.eu)

 • Sekcja Antropologii Historycznej: przewodnicząca Kinga Tyras 

 • Sekcja Dziejów Monarchii: przewodniczący Szymon Orzoł (szymon.orzol@wp.pl)

 • Sekcja Rekonstrukcji Historycznej: przewodniczący Bartosz Rycerz

 • Sekcja Pieśni Historycznej: przewodnicząca Łukasz Więcek

 • Sekcja Gier Historycznych: przewodniczący Maciej Wielkopolski (maciej.wielkopolski@student.uj.edu.pl)